Loading ...
DANH MỤC SÁCH
LIÊN HỆ
Hotline
SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM HƯỚNG DẪN MUA HÀNG | CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN


Mảng sách :
Hình thức :

STTMã sáchTên sáchTác giảGiá bìaSố lượng
Lớp 1
1 1B105 Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí 9.500 ₫
2 1B106 Vở Bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí 9.200 ₫
3 1B107 Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) 8.900 ₫
4 1B108 Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) 9.200 ₫
5 T1K01 Vở Thực hành Thủ công 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Trương Bửu Sinh 15.000 ₫
6 T1A01 Thực hành Âm nhạc 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Võ Thị Xuân Phượng 15.000 ₫
Lớp 2
7 1B205 Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên) 9.800 ₫
8 1B206 Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên) 9.200 ₫
9 1B207 Vở Bài tập Toán 2 - Tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) 11.000 ₫
10 1B208 Vở Bài tập Toán 2 - Tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) 11.000 ₫
11 T2K01 Vở Thực hành Thủ công 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Trương Bửu Sinh 15.000 ₫
12 T2A01 Thực hành Âm nhạc 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Võ Thị Xuân Phượng 15.000 ₫
Lớp 3
13 1H314 Tiếng Anh 3 - Tập 1 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 40.000 ₫
14 1H389 Tiếng Anh 3 - Tập 2 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 40.000 ₫
15 1B395 Tiếng Anh 3 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 39.000 ₫
16 1B305 Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hoà Bình 10.700 ₫
17 T3N17 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 3 tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Trần Nguyễn Phương Thùy (CB) 27.000 ₫
18 1B306 Vở Bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Nguyễn Minh Thuyết, Lê Ngọc Điệp 9.800 ₫
19 T3N18 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 3 tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Trần Nguyễn Phương Thùy (CB) 27.000 ₫
20 1B307 Vở Bài tập Toán 3 - Tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng 11.000 ₫
21 1B308 Vở Bài tập Toán 3 - Tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng 11.000 ₫
22 T3K01 Vở Thực hành Thủ công 3 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Trương Bửu Sinh 15.000 ₫
23 T3A01 Thực hành Âm nhạc 3 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Võ Thị Xuân Phượng 15.000 ₫
24 T3T54 Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 3 (Theo định hướng phát triển năng lực) (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Bùi Văn Thanh (Chủ biên) 40.000 ₫
25 IST01 Thực hành cùng học Tin học Quyển 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Bùi Văn Thanh 30.000 ₫
Lớp 4
26 1B410 Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên) 14.000 ₫
27 T4N17 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 4 tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Trần Nguyễn Phương Thùy (CB) 27.000 ₫
28 1B411 Vở Bài tập Tiếng Việt 4 - Tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên) 12.200 ₫
29 T4N18 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 4 tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Trần Nguyễn Phương Thùy (CB) 27.000 ₫
30 1B412 Vở Bài tập Toán 4 - Tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai 10.400 ₫
31 1B413 Vở Bài tập Toán 4 - Tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai 12.200 ₫
32 T4A01 Thực hành Âm nhạc 4 Tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Võ Thị Xuân Phượng 15.000 ₫
33 T4A02 Thực hành Âm nhạc 4 Tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Võ Thị Xuân Phượng 15.000 ₫
34 T4T55 Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 4 (Theo định hướng phát triển năng lực) (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)   40.000 ₫
35 IST02 Thực hành cùng học Tin học Quyển 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Bùi Văn Thanh 30.000 ₫
36 1H410 Tiếng Anh 4 - Tập 1 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)   42.000 ₫
37 1H411 Tiếng Anh 4 - Tập 2 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)   42.000 ₫
38 1B484 Tiếng Anh 4 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 43.000 ₫
Lớp 5
39 T5A01 Thực hành Âm nhạc lớp 5 tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Võ Thị Xuân Phượng 15.000 ₫
40 T5A02 Thực hành Âm nhạc lớp 5 tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Võ Thị Xuân Phượng 15.000 ₫
41 T5N17 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 5 tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Trần Nguyễn Phương Thùy (CB) 27.000 ₫
42 T5N18 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 5 tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Trần Nguyễn Phương Thùy (CB) 27.000 ₫
43 T5T65 Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 5 (Theo định hướng phát triển năng lực) (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Bùi Văn Thanh (Chủ biên) 40.000 ₫
44 IST03 Thực hành cùng học Tin học Quyển 3 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Bùi Văn Thanh 30.000 ₫
45 IS1B555 Tiếng Anh 5 - Tập 1 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) NXBGDVN và Macmillan Education 48.000 ₫
46 IS1B556 Tiếng Anh 5 - Tập 2 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) NXBGDVN và Macmillan Education 48.000 ₫
47 IS1B575 Tiếng Anh 5 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)   45.000 ₫
48 1B510 Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên) 13.700 ₫
49 1B511 Vở Bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên) 11.600 ₫
50 1B512 Vở Bài tập Toán 5 - Tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng 11.600 ₫
51 1B513 Vở Bài tập Toán 5 - Tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng 13.700 ₫
Lớp 6
52 T6N01 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 6 tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đặng Hiệp Giang (Chủ biên) 30.000 ₫
53 2H628 Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 43.000 ₫
54 2H629 Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 43.000 ₫
55 2B628 Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 28.000 ₫
56 2B629 Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 28.000 ₫
Lớp 7
57 TCHE07 Bộ thẻ cào sách điện tử - IseeBooks - Danh cho học sinh lớp 7 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) NXBGDVN và PEARSON 20.000 ₫
58 T7N02 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 7 tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đặng Hiệp Giang (Chủ biên) 30.000 ₫
59 2H733 Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 43.000 ₫
60 2H734 Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 43.000 ₫
61 2B728 Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 31.000 ₫
62 2B729 Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 31.000 ₫
Lớp 8
63 2H826 Tiếng Anh 8 - Tập 1 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)   45.000 ₫
64 TCHE08 Bộ thẻ cào sách điện tử - IseeBooks - Danh cho học sinh lớp 8 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) NXBGDVN và PEARSON 20.000 ₫
65 T8N01 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 8 tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đặng Hiệp Giang (Chủ biên) 30.000 ₫
66 T8N02 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 8 tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đặng Hiệp Giang (Chủ biên) 30.000 ₫
67 2H827 Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)   45.000 ₫
68 2B829 Tiếng Anh 8 - Tập 1 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)   33.000 ₫
69 2B830 Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)   33.000 ₫
Lớp 9
70 IS2H934 Tiếng Anh 9 - Tập 1 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 47.000 ₫
71 IS2H935 Tiếng Anh 9 - Tập 2 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 52.000 ₫
72 IS2B936 Tiếng Anh 9 - Tập 1 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 37.000 ₫
73 IS2B937 Tiếng Anh 9 - Tập 2 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 37.000 ₫
74 T9N01 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 9 tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đặng Hiệp Giang (Chủ biên) 30.000 ₫
Lớp 10
75 TCHE10 Bộ thẻ cào sách điện tử - IseeBooks - Danh cho học sinh lớp 10 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) NXBGDVN và PEARSON 20.000 ₫
76 BTTA102 Tiếng Anh 10 - Tập 2 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 29.000 ₫
77 TXN02 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 10 tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đặng Hiệp Giang (Chủ biên) 30.000 ₫
78 CH028 Tiếng Anh 10 - Tập 1 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 40.000 ₫
79 CH029 Tiếng Anh 10 - Tập 2 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 40.000 ₫
80 CB026 Tiếng Anh 10 - Tập 1 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 30.000 ₫
81 CB027 Tiếng Anh 10 - Tập 2 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 25.000 ₫
Lớp 11
82 TYN01 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 11 tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đặng Hiệp Giang (Chủ biên) 30.000 ₫
83 TYN02 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 11 tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đặng Hiệp Giang (Chủ biên) 30.000 ₫
84 CH128 Tiếng Anh 11 - Tập 1 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)   49.000 ₫
85 CH129 Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 49.000 ₫
86 CB130 Tiếng Anh 11 - Tập 1 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 29.000 ₫
87 CB131 Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 27.000 ₫
Lớp 12
88 ISCH228 Tiếng Anh 12 - Tập 1 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) NXBGDVN và Macmillan Education 49.000 ₫
89 ISCH229 Tiếng Anh 12 - Tập 2 - Sách học sinh (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) NXBGDVN và Macmillan Education 55.000 ₫
90 ISCB228 Tiếng Anh 12 - Tập 1 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)   33.000 ₫
91 ISCB229 Tiếng Anh 12 - Tập 2 - Sách bài tập (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)   33.000 ₫
92 TZN01 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 12 tập 1 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đặng Hiệp Giang (Chủ biên) 30.000 ₫
93 TZN02 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 12 tập 2 (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks) Đặng Hiệp Giang (Chủ biên) 30.000 ₫Thông tin liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Tài khoản của bạn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kĩ thuật
Phát triển khách hàng
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 08 - 06 - 2017, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
ĐANG TRỰC TUYẾN : 7 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 16.048.170