BÁO CÁO ĐỊNH KỲ


STT

Ngày đăng tin

Tiêu đề tin

1

29/03/2018

Điều lệ Công ty

2

29/03/2018

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

3

29/03/2018

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018

4

16/03/2018

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018

13/02/2018

Ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội cổ đông năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017

6

13/02/2018

Nghị quyết HĐQT

7

31/01/2018

Báo cáo quản trị công ty năm 2017

8

08/01/2018

Báo cáo tài chính quý 4/2017

9

26/10/2017

Giải trình chênh lệch LNST quý 3 năm 2017

10

17/10/2017

Báo cáo tài chính quý 3/2017

11

16/08/2017

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

12

25/07/2017

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017

13

20/07/2017

Báo cáo tài chính quý 2/2017

14

05/07/2017

Ký hợp đồng kiểm toán với AISHN

15

03/07/2017

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

16

09/06/2017

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

17

26/05/2017

Thay đổi nhân sự

18

22/05/2017

Thay đổi nhân sự

19

22/05/2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

20

10/05/2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21

28/04/2017

Nghị quyết HĐQT

22

21/04/2017

Báo cáo tài chính quý 1/2017

23

20/04/2017

Báo cáo thường niên 2016

24

17/04/2017

Nghị quyết HĐQT

25

05/04/2017

Báo cáo tài chính năm 2016

26

09/03/2017

Điều lệ công ty

27

03/02/2017

Báo cáo quản trị công ty năm 2016

28

20/01/2017

Báo cáo tài chính quý 4/2016

29

19/12/2016

Nghị quyết HĐQT

30

21/10/2016

Báo cáo tài chính quý 3/2016

31

18/08/2016

Giải trình chênh lệch BCTC bán niên 2016

32

17/08/2016

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

33

16/08/2016

Nghị quyết HĐQT

34

27/07/2016

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016

35

22/07/2016

Báo cáo tài chính quý 2/2016

36

01/07/2016

Thay đổi nhân sự

37

29/06/2016

Ký hợp đồng kiểm toán

38

20/04/2016

Báo cáo tài chính quý 1/2016

39

19/04/2016

Điều lệ công ty

40

07/04/2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

ĐANG TRỰC TUYẾN : 6
LƯỢT TRUY CẬP : 14.502.265

Thông tin liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Tài khoản của bạn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kĩ thuật
Phát triển khách hàng
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 17 - 04 - 2013, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
ĐANG TRỰC TUYẾN : 6 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 14.502.265