BÁO CÁO ĐỊNH KỲ


STT

Ngày đăng tin

Tiêu đề tin

1

17/07/2018

Báo cáo tài chính quý 2/2018

2

17/04/2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

3

05/04/2018

Báo cáo thường niên 2017

4

22/03/2018

Báo cáo tài chính năm 2017

5

29/03/2018

Điều lệ Công ty

29/03/2018

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

7

29/03/2018

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018

8

16/03/2018

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018

59

13/02/2018

Ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội cổ đông năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017

10

13/02/2018

Nghị quyết HĐQT

11

31/01/2018

Báo cáo quản trị công ty năm 2017

12

08/01/2018

Báo cáo tài chính quý 4/2017

13

26/10/2017

Giải trình chênh lệch LNST quý 3 năm 2017

14

17/10/2017

Báo cáo tài chính quý 3/2017

15

16/08/2017

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

16

25/07/2017

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017

17

20/07/2017

Báo cáo tài chính quý 2/2017

18

05/07/2017

Ký hợp đồng kiểm toán với AISHN

19

03/07/2017

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

20

09/06/2017

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

21

26/05/2017

Thay đổi nhân sự

22

22/05/2017

Thay đổi nhân sự

23

22/05/2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

24

10/05/2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25

28/04/2017

Nghị quyết HĐQT

26

21/04/2017

Báo cáo tài chính quý 1/2017

27

20/04/2017

Báo cáo thường niên 2016

28

17/04/2017

Nghị quyết HĐQT

29

05/04/2017

Báo cáo tài chính năm 2016

30

09/03/2017

Điều lệ công ty

31

03/02/2017

Báo cáo quản trị công ty năm 2016

32

20/01/2017

Báo cáo tài chính quý 4/2016

33

19/12/2016

Nghị quyết HĐQT

34

21/10/2016

Báo cáo tài chính quý 3/2016

35

18/08/2016

Giải trình chênh lệch BCTC bán niên 2016

36

17/08/2016

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

37

16/08/2016

Nghị quyết HĐQT

38

27/07/2016

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016

39

22/07/2016

Báo cáo tài chính quý 2/2016

40

01/07/2016

Thay đổi nhân sự

41

29/06/2016

Ký hợp đồng kiểm toán

42

20/04/2016

Báo cáo tài chính quý 1/2016

43

19/04/2016

Điều lệ công ty

44

07/04/2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

ĐANG TRỰC TUYẾN : 6
LƯỢT TRUY CẬP : 14.502.265

Thông tin liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Tài khoản của bạn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kĩ thuật
Phát triển khách hàng
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 17 - 04 - 2013, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
ĐANG TRỰC TUYẾN : 6 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 14.502.265