BÁO CÁO ĐỊNH KỲ


STT

Ngày đăng tin

Tiêu đề tin

1

08/01/2018 16:44

Báo cáo tài chính quý 4/2017

2

26/10/2017 16:05

Giải trình chênh lệch LNST quý 3 năm 2017

3

17/10/2017 16:14

Báo cáo tài chính quý 3/2017

4

16/08/2017 16:42

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

5

25/07/2017 14:31

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017

6

20/07/2017 15:18

Báo cáo tài chính quý 2/2017

7

07/05/2017 17:05

Ký hợp đồng kiểm toán với AISHN

8

07/03/2017 10:48

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

9

06/09/2017 16:13

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

10

26/05/2017 11:45

Thay đổi nhân sự

11

22/05/2017 17:04

Thay đổi nhân sự

12

22/05/2017 16:08

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

13

05/10/2017 16:23

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14

28/04/2017 10:34

Nghị quyết HĐQT

15

21/04/2017 17:26

Báo cáo tài chính quý 1/2017

16

20/04/2017 17:45

Báo cáo thường niên 2016

17

17/04/2017 11:35

Nghị quyết HĐQT

18

04/05/2017 15:34

Báo cáo tài chính năm 2016

19

03/09/2017 16:56

Nghị quyết HĐQT

20

02/03/2017 8:56

Báo cáo quản trị công ty năm 2016

21

20/01/2017 18:30

Báo cáo tài chính quý 4/2016

22

19/12/2016 14:23

Nghị quyết HĐQT

23

21/10/2016 15:54

Báo cáo tài chính quý 3/2016

24

18/08/2016 08:48

Giải trình chênh lệch BCTC bán niên 2016

25

17/08/2016 10:18

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

26

16/08/2016 13:57

Nghị quyết HĐQT

27

27/07/2016 08:37

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016

28

22/07/2016 17:21

Báo cáo tài chính quý 2/2016

29

07/01/2016 9:02

Thay đổi nhân sự

30

29/06/2016 15:35

Ký hợp đồng kiểm toán

31

20/04/2016 15:10

Báo cáo tài chính quý 1/2016

32

19/04/2016 09:02

Điều lệ công ty

33

04/07/2016 9:40

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

ĐANG TRỰC TUYẾN : 6
LƯỢT TRUY CẬP : 14.502.265

Thông tin liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Tài khoản của bạn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kĩ thuật
Phát triển khách hàng
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 17 - 04 - 2013, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
ĐANG TRỰC TUYẾN : 6 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 14.502.265