BÁO CÁO ĐỊNH KỲ


Ngày đăng tin

Tiêu đề tin

18/04/2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

27/03/2019

Thông báo thay đổi nhân sự

26/03/2019

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019

11/03/2019

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019

15/02/2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/02/2019

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để ĐHCĐ thường niên 2019 và tạm ứng cổ tức 2018

28/01/2019

Báo cáo quản trị công ty năm2018

16/01/2019

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

18/10/2018

Báo cáo tài chính quý 3-2018

14/08/2018

Báo cáo tài chính bán niên 2018

24/07/2018

Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2018

19/07/2018

Thay đổi nhân sự

17/07/2018

Báo cáo tài chính quý 2/2018

17/04/2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

05/04/2018

Báo cáo thường niên 2017

22/03/2018

Báo cáo tài chính năm 2017

29/03/2018

Điều lệ Công ty

29/03/2018

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

29/03/2018

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018

16/03/2018

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018

13/02/2018

Ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội cổ đông năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017

13/02/2018

Nghị quyết HĐQT

31/01/2018

Báo cáo quản trị công ty năm 2017

08/01/2018

Báo cáo tài chính quý 4/2017

26/10/2017

Giải trình chênh lệch LNST quý 3 năm 2017

17/10/2017

Báo cáo tài chính quý 3/2017

16/08/2017

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

25/07/2017

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017

20/07/2017

Báo cáo tài chính quý 2/2017

05/07/2017

Ký hợp đồng kiểm toán với AISHN

03/07/2017

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

09/06/2017

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

26/05/2017

Thay đổi nhân sự

22/05/2017

Thay đổi nhân sự

22/05/2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

10/05/2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/04/2017

Nghị quyết HĐQT

21/04/2017

Báo cáo tài chính quý 1/2017

20/04/2017

Báo cáo thường niên 2016

17/04/2017

Nghị quyết HĐQT

05/04/2017

Báo cáo tài chính năm 2016

09/03/2017

Điều lệ công ty

03/02/2017

Báo cáo quản trị công ty năm 2016

20/01/2017

Báo cáo tài chính quý 4/2016

19/12/2016

Nghị quyết HĐQT

21/10/2016

Báo cáo tài chính quý 3/2016

18/08/2016

Giải trình chênh lệch BCTC bán niên 2016

17/08/2016

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

16/08/2016

Nghị quyết HĐQT

27/07/2016

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016

22/07/2016

Báo cáo tài chính quý 2/2016

01/07/2016

Thay đổi nhân sự

29/06/2016

Ký hợp đồng kiểm toán

20/04/2016

Báo cáo tài chính quý 1/2016

19/04/2016

Điều lệ công ty

07/04/2016 6

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

ĐANG TRỰC TUYẾN : 6
LƯỢT TRUY CẬP : 14.502.265

Thông tin liên hệ

Hướng dẫn mua hàng

Tài khoản của bạn

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kĩ thuật
Phát triển khách hàng
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 17 - 04 - 2013, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
ĐANG TRỰC TUYẾN : 6 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 14.502.265